Gdzie umieszczamy Nowe Testamenty?

W każdym przypadku Nowe Testamenty są oferowane za darmo i bez żadnych zobowiązań. Nasze główne cele statutowe:

Hotele

Pokoje hotelowe wyposażamy w Nowe Testamenty trójjęzyczne, w językach: polskim, angielskim i niemieckim

Służba zdrowia

Wszpitalach i obiektach służby zdrowia umieszczamy duże Nowe Testamenty z Psalmami

Szkoły

Dla uczniów mamy Nowe Testamenty "szkolne". Wręczamy je uczniom tylko za zgodą dyrekcji lub w ramach lekcji katechezy

Jeśli zechcesz otrzymać Nowy Testament za darmo (wysyłamy tylko pojedyncze egzemplarze na własny użytek)

wyślemy go pocztą, skontaktuj się z nami:
email: gedeonici.jgora@wp.pl
lub przez zakładkę "kontakt"

Zapraszamy do udziału w internetowym kursie biblijnym z serii "Odkrycia" www.odkrycia.org.pl

prowadzonym przez Ligę Biblijną w Polsce

Kursy biblijne "Odkrycia" przeznaczone są dla osób, które dopiero rozpoczynają osobiste poznawanie Pisma Świętego i Jezusa Chrystusa. Szczególnie chcemy pomóc tym, którzy w obecnym zamęcie życia pragną oprzeć się na pewnym fundamencie Bożego Słowa

lub do udziału w kursie "Odkrycia" z osobą prowadzącą

w takim wypadku skontaktuj sie z nami
email: gedeonici.jgora@wp.pl
lub przez zakładkę "kontakt"

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów w Polsce jest dobrowolną organizacją świeckich chrześcijan działającą na rzecz edukacji społeczeństwa w zakresie popularyzacji wartości chrześcijańskich. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.1989 Nr 20, poz.104) oraz na podstawie statutu.

Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja Biblii jako świętego Bożego Słowa  w polskim społeczeństwie. Stowarzyszenie realizuje ten cel poprzez bezpłatne umieszczanie Biblii lub jej części /Nowy Testament/ lub /Nowy Testament z Psalmami/ w hotelach, szkołach, zakładach karnych i innych instytucjach tego typu oraz rozprowadzanie jej do użytku indywidualnego.

Statut Stowarzyszenia